Journal of Materials Research


Wydawca Springer
ISSN 0884-2914
e-ISSN 2044-5326
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Yanowska, A.; Husak, Ye.; Korniienko, V.; Holubnycha, V.; Mishchenko, O.; Banasiuk, R.; Radwan-Pragłowska, J.; Piątkowski, M.; Janus, Ł.; Pogorielov, M.
Development, characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles loaded chitosan-alginate sponges for biomedical application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Materials Research
Data wydania: 2021
ISSN: 2044-5326
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.909
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/