Landscape Online


Wydawca International Association for Landscape Ecology Regional Chapter Germany IALE Region Deutschland e.V
e-ISSN 1865-1542
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2309 Environmental Science: Nature and Landscape Conservation
2303 Environmental Science: Ecology
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Moszkowicz, Łukasz; Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela; Porada, Karolina
Relationship between parameters of public parks and their surroundings and the richness, diversity and species composition of vascular herbaceous plants on the example of Krakow in Central Europe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Landscape Online
Data wydania: 2021
ISSN: 1865-1542
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/