F1000Research


Wydawca F1000 Research Ltd
e-ISSN 2046-1402
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 3000 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
1300 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
2400 Immunology and Microbiology: General Immunology and Microbiology
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Berezko, Oleksandr; Palma Medina, Laura M.; Malaguarnera, Giulia; Almeida, Inês; Żyra, Agnieszka; Seang, Sothearath; Björnmalm, Mattias; Hnatkova, Eva; Tata, Mathew
Perspectives on open science and scholarly publishing: a survey study focusing on early career researchers in Europe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: F1000Research
Data wydania: 2021
ISSN: 2046-1402
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/