Studia Paedagogica Ignatiana


Wydawca Akademia Ignatianum
ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.12775/SPI
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Węc, Klaudia
Introduction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-5366

Art Therapy and Creative Social Rehabilitation
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Ontologia dojrzałości wobec imperatywu przemijania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-5366
Lista MNiSW/MEiN: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/