Studia Paedagogica Ignatiana


Wydawca Akademia Ignatianum
ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.12775/SPI