Agriculture


Wydawca MDPI
ISSN 2077-0472
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 100 (od 2019)
140 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1102 Agricultural and Biological Sciences: Agronomy and Crop Science
1110 Agricultural and Biological Sciences: Plant Science
1106 Agricultural and Biological Sciences: Food Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Klimek-Kopyra, Agnieszka; Neugschwandtner, Reinhard W.; Ślizowska, Anna; Kot, Dominika; Dobrowolski, Jan Wincenty; Pilch, Zbigniew; Dacewicz, Ewa
Pre-sowing laser light stimulation increases yield and protein and crude fat contents in soybean
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Agriculture
Data wydania: 2022
ISSN: 2077-0472
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.6
Sowa-Borowiec, Patrycja; Jarecki, Wacław; Dżugan, Małgorzata
The effect of sowing density and different harvesting stages on yield and some forage quality characters of the white sweet clover (Melilotus albus)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Agriculture
Data wydania: 2022
ISSN: 2077-0472
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/