Environmental Engineering and Management Journal


Wydawca Ecozone Publishing House
ISSN 1582-9596
e-ISSN 1843-3707
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2308 Environmental Science: Management, Monitoring, Policy and Law
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2310 Environmental Science: Pollution
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Olczak, Piotr
Comparative analysis of different fertilization system types. Case study applied in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Engineering and Management Journal
Data wydania: 2022
ISSN: 1843-3707
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/