Tribology International


Wydawca Elsevier
ISSN 0301-679X
e-ISSN 1879-2464
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Wójcik, Artur; Frączek, Jarosław; Niemczewska-Wójcik, Magdalena
Methodological problems of friction force measurement of plant granular materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tribology International
Data wydania: 2023
ISSN: 0301-679X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Duan, Zhihe; Wu, Tonghai; Glowacz, Adam; Gupta, Munish Kumar; Królczyk, Grzegorz
Analysis of the line contact tribo-lubrication pair and failure mechanism under the extreme conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tribology International
Data wydania: 2023
ISSN: 0301-679X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wojciechowski, S.; Krajewska-Śpiewak, J.; Maruda, R. W.; Krolczyk, G. M.; Nieslony, P.; Wieczorowski, M.; Gawlik, J.
Study on ploughing phenomena in tool flank face - workpiece interface including tool wear effect during ball-end milling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tribology International
Data wydania: 2023
ISSN: 1879-2464
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogdan-Chudy, Marta; Niesłony, Piotr; Gupta, Munish Kumar; Wojciechowski, Szymon; Maruda, Radosław W.; Gawlik, Józef; Królczyk, Grzegorz M.
Tribological and thermal behavior with wear identification in contact interaction of the Ti6Al4V-sintered carbide with AlTiN coatings pair
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tribology International
Data wydania: 2022
ISSN: 0301-679X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/