International Journal of Heat and Technology


Wydawca International Information and Engineering Technology Association (IIETA)
ISSN 0392-8764
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
1507 Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Hariyanto, Hariyanto; Parenden, Daniel; Sahupala, Peter; Latuheru, Reinyelda D.; Andriyono, Andriyono; Yusman, Nurjanah; Mustofa; Caesarendra, Wahyu; Glowacz, Adam
The analysis of energy and exergy performance of Dye-Sensitized Solar Cells using red fruit (pandanus conoideus) as an absorbent medium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Heat and Technology
Data wydania: 2022
ISSN: 0392-8764
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/