Quality & Quantity


Wariant tytułu Quality and Quantity
Wydawca Springer Nature
ISSN 0033-5177
e-ISSN 1573-7845
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 3300 Social Sciences: General Social Sciences
2613 Mathematics: Statistics and Probability
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Maghyereh, Aktham; Abdoh, Hussein; Wątorek, Marcin
The impact of COVID-19 pandemic on the dynamic correlations between gold and U.S. equities: evidence from multifractal cross-correlation analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Quality & Quantity
Data wydania: 2023
ISSN: 1573-7845
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/