Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences


Wydawca King Saud University
ISSN 1319-1578
e-ISSN 2213-1248
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1700 Computer Science: General Computer Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Fernández-Cerero, Damián; Troyano, José A.; Jakóbik, Agnieszka; Fernández-Montes, Alejandro
Machine learning regression to boost scheduling performance in hyper-scale cloud-computing data centres
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
Data wydania: 2022
ISSN: 1319-1578
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6.9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/