Journal of Failure Analysis and Prevention


Wydawca Springer
ISSN 1547-7029
e-ISSN 1864-1245
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2213 Engineering: Safety, Risk, Reliability and Quality
2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Sheikh, Muhammad Aman; Bakhsh, Sheikh Tahir; Irfan, Muhammad; Nor, Nursyarizal bin Mohd; Nowakowski, Grzegorz
A review to diagnose faults related to three-phase industrial induction motors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Failure Analysis and Prevention
Data wydania: 2022
ISSN: 1864-1245
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/