Journal of Soils and Sediments


Wydawca Springer
ISSN 1439-0108
e-ISSN 1614-7480
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1904 Earth and Planetary Sciences: Earth-Surface Processes
1913 Earth and Planetary Sciences: Stratigraphy
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Wilk, Paweł; Szlapa, Monika; Hachaj, Paweł S.; Orlińska-Woźniak, Paulina; Jakusik, Ewa; Szalińska, Ewa
From the source to the reservoir and beyond – tracking sediment particles with modeling tools under climate change predictions (Carpathian Mts.)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Soils and Sediments
Data wydania: 2022
ISSN: 1614-7480
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/