Materials Research Letters


Wydawca Taylor & Francis
e-ISSN 2166-3831
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 140 (od 2019)
140 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Zajusz, Marek; Jawańska, Monika; Dąbrowa, Juliusz; Berent, Katarzyna; Cieślak, Grzegorz; Kulik, Tadeusz; Mroczka, Krzysztof
Evaluation of phase stability and diffusion kinetics in novel BCC-structured high entropy alloys
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Research Letters
Data wydania: 2022
ISSN: 2166-3831
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Edalati, Kaveh; Bryła, Krzysztof et al.
Nanomaterials by severe plastic deformation: review of historical developments and recent advances
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Research Letters
Data wydania: 2022
ISSN: 2166-3831
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/