Communications in Theoretical Physics


Wydawca Institute of Physics Publishing
ISSN 0253-6102
e-ISSN 1572-9494
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 3101 Physics and Astronomy: Physics and Astronomy (miscellaneous)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Blackmore, Denis; Prytula, Mykola M.; Prykarpatski, Anatolij K.
Quasi-linearization and stability analysis of some self-dual, dark equations and a new dynamical system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Theoretical Physics
Data wydania: 2022
ISSN: 0253-6102
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/