Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences


Wariant tytułu Philosophical transactions. Mathematical, Physical, and Engineering Sciences
Wydawca The Royal Society Publishing
ISSN 1364-503X
e-ISSN 1471-2962
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2015)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
2200 Engineering: General Engineering
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Zhao, Jing; Migórski, Stanislaw; Dudek, Sylwia
A generalized Stokes system with a non-smooth slip boundary condition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
Data wydania: 2022
ISSN: 1471-2962
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/