Journal of Cosmology and Astroparticle Physics


Wydawca Institute of Physics Publishing
ISSN 1475-7516
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 3103 Physics and Astronomy: Astronomy and Astrophysics
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Dhital, N.; Homola, P.; Alvarez-Castillo, D.; Góra, D.; Wilczyński, H.; Almeida Cheminant, K.; Poncyljusz, B.; Mędrala, J.; Opiła, G.; Bhatt, A.; Łozowski, B.; Bhatta, G.; Bibrzycki, Ł.; Bretz, T.; Ćwikła, A.; Del Peral, L.; Duffy, A. R.; Gupta, A. C.; Hnatyk, B.; Jagoda, P.; Kasztelan, M.; Kopański, K.; Kovacs, P.; Krupinski, M.; Medvedev, M.; Nazari, V.; Niedźwiecki, M.; Ostrogórski, D.; Piekarczyk, M.; Rodríguez Frías, M. D.; Rzecki, K.; Smelcerz, K.; Smolek, K.; Stasielak, J.; Sushchov, O.; Wibig, T.; Wozniak, K.; Zamora-Saa, J.; Zimborás, Z.; Tursunov, A.
Cosmic ray ensembles as signatures of ultra-high energy photons interacting with the solar magnetic field
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
Data wydania: 2022
ISSN: 1475-7516
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/