WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics


Wydawca WSEAS Press
ISSN 1991-8747
e-ISSN 2224-3429
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
0 (od 2015)
7 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Klasyfikacja ASJC 2206 Engineering: Computational Mechanics
2210 Engineering: Mechanical Engineering
1507 Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Muc, Aleksander
Computational and Variational Formulations of unilateral problems for structures made of composite materials (laminates, functionally graded materials)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics
Data wydania: 2022
ISSN: 2224-3429
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/