Membranes


Wydawca MDPI
ISSN 2077-0375
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1501 Chemical Engineering: Chemical Engineering (miscellaneous)
1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
1506 Chemical Engineering: Filtration and Separation
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Bizon, Katarzyna; Boroń, Dominika; Tabiś, Bolesław
The steady state characteristics of multicomponent diffusion in micro- and mesoporous media for adsorbable and nonadsorbable species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Membranes
Data wydania: 2022
ISSN: 2077-0375
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.2
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/