Journal of Fusion Energy


Wydawca Springer
ISSN 0164-0313
e-ISSN 1572-9591
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2014)
20 (od 2015)
0 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2104 Energy: Nuclear Energy and Engineering
3106 Physics and Astronomy: Nuclear and High Energy Physics
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Esposito, B.; Kantor, R. et al.
Progress of design and development for the ITER radial neutron camera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Fusion Energy
Data wydania: 2022
ISSN: 1572-9591
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/