Geographia Polonica


Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0016-7282
e-ISSN 2300-7362
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2012)
8 (od 2013)
15 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 3316 Social Sciences: Cultural Studies
3322 Social Sciences: Urban Studies
3305 Social Sciences: Geography, Planning and Development
1900 Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Tutro, Magdalena; Hachaj, Paweł S.; Szlapa, Monika; Gierszewski, Piotr; Habel, Michał; Juśkiewicz, Włodzimierz; Mączka, Natalia
Implementation of the AdH hydrodynamic model on the Włocławek Reservoir
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geographia Polonica
Data wydania: 2022
ISSN: 2300-7362
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.9
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/