Otolaryngologia Polska = Polish Journal of Otolaryngology


Wydawca Index Copernicus Sp. z o.o.
ISSN 0030-6657
e-ISSN 2300-8423
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2012)
15 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2733 Medicine: Otorhinolaryngology
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Karbowski, Krzysztof; Kopiczak, Bartosz; Chrzan, Robert; Gawlik, Jolanta; Szaleniec, Joanna
The influence of flowmeters on rhinomanometry results and detection of nasal airflow asymmetry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Otolaryngologia Polska = Polish Journal of Otolaryngology
Data wydania: 2024
ISSN: 2300-8423
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 0.6
Chrzan, Robert; Szaleniec, Joanna; Karbowski, Krzysztof; Kopiczak, Bartosz; Gawlik, Jolanta; Tomik, Jerzy; Popiela, Tadeusz
Virtual rhinomanometry based on computed tomography of the paranasal sinuses in patients with nasal septum deviation – a pilot study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Otolaryngologia Polska = Polish Journal of Otolaryngology
Data wydania: 2023
ISSN: 2300-8423
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 0.6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/