Journal of Advances in Information Technology


Wydawca Engineering and Technology Publishing (ETPUB)
e-ISSN 1798-2340
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1705 Computer Science: Computer Networks and Communications
1710 Computer Science: Information Systems
1706 Computer Science: Computer Science Applications
1702 Computer Science: Artificial Intelligence
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Singh, Pritpal; Wątorek, Marcin; Ceglarek, Anna; Fąfrowicz, Magdalena; Oświęcimka, Paweł
Analysis of fMRI time series: Neutrosophic-Entropy Based Clustering Algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Advances in Information Technology
Data wydania: 2022
ISSN: 1798-2340
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/