Art Inquiry. Recherches sur les arts


Wydawca Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISSN 1641-9278
e-ISSN 2451-0327
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2012)
6 (od 2013)
8 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Klasyfikacja ASJC 1213 Arts and Humanities: Visual Arts and Performing Arts
1210 Arts and Humanities: Music
3316 Social Sciences: Cultural Studies
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Żychowska, Maria; Sandu, Ion; Ivashko, Yuliа; Dmytrenko, Andrii; Ivashko, Oleksandr; Morklyanyk, Oksana
Style as a reflection of ideology of the authorities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Art Inquiry. Recherches sur les arts
Data wydania: 2022
ISSN: 2451-0327
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/