Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna


Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 2353-1428
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.14746/rrpr
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Korbel, Wojciech
Miejscowy Plan Rewitalizacji „Jabłkowskiego–Podgórze” w Kaliszu – nadzieja zmian w kreacji polityki przestrzennej w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
Data wydania: 2022
ISSN: 2353-1428
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/