Seria Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa


Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego


Publikacje w tym tytule: 1

Motak, Maciej
Zarys dziejów ochrony historycznych układów urbanistycznych w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/