Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering


Wydawca International OCSCO World Press
ISSN 1734-8412
e-ISSN 2300-892X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2012)
9 (od 2013)
12 (od 2015)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Klasyfikacja ASJC 2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Korniejenko, K.; Pławecka, K.; Bulut, A.; Şahin, B.; Azizağaoğlu, G.; Figiela, G.
Development of lightweight geopolymer composites containing perlite and vermiculite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
Data wydania: 2023
ISSN: 2300-892X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marczyk, J.; Pławecka, K.; Hebdwoska-Krupa M.; Nykiel, M.; Łach, M.
Research on diatomite from Polish deposits and the possibilities of its use
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
Data wydania: 2022
ISSN: 2300-892X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/