Ekonatura


Wariant tytułu Ekonatura : miesięcznik ekologiczny
Wydawca PDM sp. z o.o.
ISSN 1731-6944
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Łach, Michał
Powstanie nowy sorbent substancji ropopochodnych na bazie krajowych złóż diatomitu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonatura
Data wydania: 2022
ISSN: 1731-6944
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/