Cancers


Wydawca MDPI
ISSN 2072-6694
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 140 (od 2019)
200 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2730 Medicine: Oncology
1306 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Cancer Research
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Melarkode, Navneet; Srinivasan, Kathiravan; Qaisar, Saeed Mian; Plawiak, Pawel
AI-powered diagnosis of skin cancer: a contemporary review, open challenges and future research directions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cancers
Data wydania: 2023
ISSN: 2072-6694
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 5.2
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/