Medycyna Weterynaryjna = Veterinary Medicine - Science & Practice


Wydawca Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
ISSN 0025-8628
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2012)
15 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 3400 Veterinary: General Veterinary
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Żebracka, Anna; Winiarska-Mieczan, Anna; Nowakowicz-Dębek, Bożena; Banach, Marcin; Drabik, Agata; Pulit-Prociak, Jolanta; Chmielowiec-Korzeniowska, Anna
Assessment of the microbiological quality and bactericidal properties of flavoured honey
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna = Veterinary Medicine - Science & Practice
Data wydania: 2022
ISSN: 0025-8628
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/