Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISSN 1234-4354
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Kamieński, Jerzy; Talaga, Jan
Wpływ intensyfikacji cyrkulacji wtórnej cieczy na dyspergowanie gazu w mieszalniku
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Data wydania: 1999
ISSN: 1234-4354
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/