Energy Reports


Wydawca Elsevier
ISSN 2352-4847
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2015)
1 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2100 Energy: General Energy
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Albrechtowicz, Paweł
Electric vehicle impact on the environment in terms of the electric energy source – case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energy Reports
Data wydania: 2023
ISSN: 2352-4847
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.2
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/