Mathematics


Wydawca MDPI
ISSN 2227-7390
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
1701 Computer Science: Computer Science (miscellaneous)
2201 Engineering: Engineering (miscellaneous)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Bushelenkov, Sergey; Paramonov, Alexander; Muthanna, Ammar; Abd El-Latif, Ahmed A. ; Koucheryavy, Andrey; Alfarraj, Osama; Pławiak, Paweł; Ateya, Abdelhamied A.
Multi-story building model for efficient IoT network design
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mathematics
Data wydania: 2023
ISSN: 2227-7390
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 2.4
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/