Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
ISSN 2083-7267
e-ISSN 2450-3487
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Węc, Klaudia
Cultural activity of the subject in the perspective of psychoanalytic pedagogy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia
Data wydania: 2022
ISSN: 2083-7267
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/