Condensed Matter


Wydawca MDPI
ISSN 2410-3896
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Pomorski, Krzysztof; Kotula, Dariusz
Thermodynamics in Stochastic Conway’s Game of Life
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Condensed Matter
Data wydania: 2023
ISSN: 2410-3896
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/