Journal of Energy Storage


Wydawca Elsevier
ISSN 2352-152X
e-ISSN 2352-1538
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Borkowski, Dariusz; Oramus, Piotr; Brzezinka, Michał
Battery energy storage system for grid-connected photovoltaic farm – Energy management strategy and sizing optimization algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Energy Storage
Data wydania: 2023
ISSN: 2352-152X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 9.4
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/