Mathematics and its Applications: Modelling, Engineering, and Social Sciences


Wydawca CRC Press Taylor & Francis Group
ISSN 2689-0232
e-ISSN 2689-0224
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Urbaniak, Ilona Anna; Pinto, Ruben Nandan
Quality assessment of medical images
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2024
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/