Alexandria Engineering Journal


Wydawca Elsevier
ISSN 1110-0168
e-ISSN 2090-2670
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Guo, Xiaoqiang; Liu, Xinhua; Gardoni, Paolo; Glowacz, Adam; Królczyk, Grzegorz; Incecik, Atilla; Li, Zhixiong
Machine vision based damage detection for conveyor belt safety using Fusion knowledge distillation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Alexandria Engineering Journal
Data wydania: 2023
ISSN: 1110-0168
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 6.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/