Arts


Wydawca MDPI
ISSN 2076-0752
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 140 (od 2019)
140 (od 2023)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Tarajko-Kowalska, Justyna; Kowalski, Przemysław
"Pretty in pink" – the pink color in architecture and the built environment: symbolism, traditions, and contemporary applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Arts
Data wydania: 2023
ISSN: 2076-0752
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 0.5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/