Journal of Sedimentary Environments


Wydawca Springer
e-ISSN 2447-9462
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Ilozobhie, A.J.; Ejepu, J.S.; Szafarczyk, A.; Agbasi, O.E.; Inyang, N.J.; Egu, D.I.
Retrospective appurtenance of Euler and Werner deconvolution contiguity for source depth excogitation of Bouguer anomalies in the Benue Trough, Nigeria
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Sedimentary Environments
Data wydania: 2023
ISSN: 2447-9462
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/