Innovative Infrastructure Solutions


Wydawca Springer
ISSN 2364-4176
e-ISSN 2364-4184
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2201 Engineering: Engineering (miscellaneous)
2215 Engineering: Building and Construction
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Szarata, Andrzej; Ostaszewski, Piotr; Mirzahossein, Hamid
Simulating the impact of autonomous vehicles (AVs) on intersections traffic conditions using TRANSYT and PTV Vissim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Innovative Infrastructure Solutions
Data wydania: 2023
ISSN: 2364-4184
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 2.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/