Reports on Geodesy


Wydawca Warsaw University of Technology. Department of Geodesy and Geodetic Astronomy
ISSN 0867-3179
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
7 (od 2013)
0 (od 2015)
7 (od 2017)


Publikacje w tym tytule: 2

Gawałkiewicz, Rafał; Szafarczyk, Anna
The application of GPS technology in the inventory of repositories and waste heaps
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reports on Geodesy
Data wydania: 2011
ISSN: 0867-3179
Szafarczyk, Anna; Ulmaniec, Małgorzata; Borowiec, Władysław
An attempt to apply tensor calculus to evaluate the deformation condition of vertical upper embankment zones for a landfill located in a mining area, based on satellite measurement results
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Reports on Geodesy
Data wydania: 2007
ISSN: 0867-3179
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/