Geodeta : magazyn geoinformacyjny


Wydawca Geodeta
ISSN 1234-5202
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Szafarczyk, Anna; Szafarczyk, Marek; Pielok, Jan
Giromat 2000 : szybki i dokładny pomiar azymutu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geodeta : magazyn geoinformacyjny
Data wydania: 2003
ISSN: 1234-5202
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/