Journal of civil engineering and transport : transEngin


Wydawca Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities
ISSN 2658-1698
e-ISSN 2658-2120
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Weigel-Milleret, Krzysztof
Steady-state comparison of torque vectoring and vehicle tilt influence on narrow car steering characteristics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of civil engineering and transport : transEngin
Data wydania: 2023
ISSN: 2658-2120
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/