Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji


Wariant tytułu Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
ISSN 2083-2214
e-ISSN 2391-9477
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2012)
0 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaśkowski, Wojciech; Jóźwik, Mieczysław; Szafarczyk, Anna
Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczenia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/