Boletim de Ciências Geodésicas


Wydawca Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico
ISSN 1413-4853
e-ISSN 1982-2170‎
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
0 (od 2013)
20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1900 Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Gawałkiewicz, Rafał; Szafarczyk, Anna
Surveying in the studies of the stability of earthy constructions, focus on selected historical mounds in Krakow (Poland)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Boletim de Ciências Geodésicas
Data wydania: 2016
ISSN: 1982-2170‎
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/