Geomatyka i Inżynieria


Wariant tytułu Geomatyka i Inżynieria : Kwartalnik Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
Geomatyka i Inżynieria : Kwartalnik Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
Wydawca PWSTE
ISSN 2082-2952
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2012)
0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Gawałkiewicz, Rafał; Skulich, Mikołaj; Szafarczyk, Anna
Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w procesie kontroli pionowości obiektów wysmukłych na przykładzie kominów przemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geomatyka i Inżynieria
Data wydania: 2011
ISSN: 2082-2952
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/