The Minerals, Metals & Materials Series


Wydawca Springer
ISSN 2367-1181
e-ISSN 2367-1696
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
Klasyfikacja ASJC 2506 Materials Science: Metals and Alloys
2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Mroczka, Krzysztof; Dymek, Stanisław; Pietras, Adam; Węglowska, Aleksandra; Hamilton, Carter; Kopyściański, Mateusz
Joining cast Mg AZ91 and wrought Al 6082 through friction stir welding
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/