SoftwareX


Wydawca Elsevier
e-ISSN 2352-7110
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 200 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1706 Computer Science: Computer Science Applications
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Fernández-Montes, Alejandro; Fernández-Cerero, Damián; Escalera-González, Felipe; Jakóbik, Agnieszka; Bermejo, Belén; Juiz, Carlos
SimilarityTS: toolkit for the evaluation of similarity for multivariate time series
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SoftwareX
Data wydania: 2023
ISSN: 2352-7110
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Betkier, Igor; Oszczypała, Mateusz; Pobożniak, Janusz; Sobieski, Sergiusz; Betkier, Przemysław
PocketFinderGNN: A manufacturing feature recognition software based on Graph Neural Networks (GNNs) using PyTorch Geometric and NetworkX
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SoftwareX
Data wydania: 2023
ISSN: 2352-7110
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/