Studia z Teorii Wychowania


Wydawca Wydawnictwo Naukowe CHAT
ISSN 2083-0998
e-ISSN 2719-4078
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2012)
6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Węc, Klaudia
Masks and mirrors of subject identity. Between the petrification of language and the mimeticization of the gaze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia z Teorii Wychowania
Data wydania: 2023
ISSN: 2719-4078
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/