Journal of Intelligent Manufacturing


Wydawca Springer
ISSN 0956-5515
e-ISSN 1572-8145
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
1702 Computer Science: Artificial Intelligence
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Teimouri, Reza; Skoczypiec, Sebastian
Predictive modeling of roughness change in multistep machining
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Intelligent Manufacturing
Data wydania: 2023
ISSN: 1572-8145
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.3
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/